Krisepakken: Kontantstøtte for næringslivet

Image by Małgorzata Tomczak from Pixabay

Regjeringen har kommet med flere krisepakker ifm Covid-19 bedre kjent som Coronapandemien. Disse pakkene skal avhjelpe næringslivet i en vanskelig tid. Noen bedrifter har blitt stengt med pålegg fra staten, men andre opplever total svikt i det normale salget grunnet viruset.

Regjeringen har kommet med en kontantstøtteordning for bedrifter som opplever omsetningssvikt ifm Corona/Covid-19. Vi har prøvd å oppsummere dette her.

Svikten hos norske bedrifter må være minst 20 % omsetningssvikt i mars måned på grunn av viruset. I april og mai må omsetningssvikten utgjøre 30 % den enkelte måned for å oppfylle vilkårene.

De som oppfyller kriteriene vil få dekket en prosentandel av faste uunngåelige kostnader ut i fra størrelsen på omsetningssvikten.

Regjeringen oppretter en portal, som skal styres av Skatteetaten. Man må selv melde inn omsetning for mars 2020 og mars 2019 gjennom denne portalen. Dersom foretaket ikke var i drift i mars 2019 meldes et gjennomsnitt av omsetningen i januar og februar 2020.  For støtte for april og mai 2020 må omsetningstapet være over 30 % i forhold til april og mai 2019.

Bedriftene skal selv rapportere inn sine uunngåelige kostnader i næringsoppgaven. Som uunngåelige kostnader regnes: Leie av lokaler, lys, varme, renovasjon, vann, avløp, renhold, felleskostnader, regnskap, rådgivning, revisjon, kontorkostnader, forsikring, avgifter på transportmidler, kontingenter, forsikringspremie og netto renteutgifter. Disse kostnadene skal periodiseres uavhengig av når faktura betales.

For noen næringer gjelder ikke denne ordningen.  Foretak uten ansatte (med unntak av ENK), selskap uten aktivitet og selskap under konkursbehandling.

Kompensasjonen dekker 80 % av faste kostnader for de fleste bedrifter, og 90 % på de som er tvunget stengt av staten.

Alle tall vil bli foretatt en kryssjekk og kontroll på gjennom Skatteetaten. Det er grunn til å tro at feilaktig rapportering, juks og svindel vil bli slått hardt ned på.

Vi har også laget et blogginnlegg som går igjennom lånepakken fra regjeringen: https://www.iconomy.no/regjeringens-krisepakke-hva-inneholder-egentlig-denne/

Iconomy som regnskapsfører ønsker å være en aktiv part for våre kunder i denne prosessen og vi søker på vegne av våre kunder både lån og tilskuddsordninger. Vi blir også å søke denne kontantstøtten for våre bedrifter/kunder.

Er du ikke kunde men ønsker hjelp til å se på ordningene så ta kontakt for en uforpliktende prat og gjerne et videomøte

post@iconomy.noLeave a Reply