fbpx

Ny hvitvaskingslov

I dag ble den nye loven mot hvitvasking og terrorfinansiering vedtatt i Stortinget. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Dette skal gjøre det enklere å bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet.
I en mer globalisert verden der varer og tjenester flyttes enklere og raskere enn noen gang, så er det behov for både internasjonale og nasjonale regler slik at det ikke blir misbrukt av kriminelle aktører.

I første omgang så vil man merke dette når man skal gjøre ting i banken. Du kan få flere spørsmål om formålet og hvor pengene stammer fra. Da blir det viktig at man har orden i sysakene. Det være seg i emisjoner, innlån og utbytter.

Generalforsamlingsprotokoller og styrevedtak må holdes ajour og må kunne fremvises. For selskaper med passive inntekter så skal dette registreres i bankenes registre, videre så kan man oppleve å få tettere kontroll fra banken når det gjelder større innskudd eller «unormal» aktivitet. For de som handler med utlandet så er det ekstra oppfølging og kontroll. Bankene kan få enorme bøter hvis de ikke gjør dette og kan dokumentere denne kontrollen.

For deg som kunde i en bank så er det viktigste å ha tett dialog slik at banken forstår din virksomhet. Dette sparer både både deg og banken for tid og ressurser.

Lovproposisjonen ligger her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-40-l-20172018/id2589604/sec1Leave a Reply