Årsoppgjør

Vi utarbeider årsoppgjør og ligningspapir for våre kunder og har lang erfaring med dette. Her inngår:

  • Utarbeidelse av årsregnskap
  • Utarbeidelse av likningspapirer
  • Bistand til styrets beretning, generalforsamlingsprotokoller
  • Innsendelse til Brønnøysundregistrene og likningskontor
  • Verdisettelse av lager, fordringer m
  • Personlige gjennomganger