I en virksomhet er det avgjørende å få inn penger og til riktig tid. Har du manglende kapasitet til å få faktureringen løpende utført?

Vi kan utføre disse oppgavene for deg:

  • Fakturering i henhold til grunnlag vi får fra deg
  • Remittering
  • Oppfølging av utestående fordringer med purring/renteberegning og inkasso

Du kan også fakturere selv gjennom 24SevenOffice sin løsning. Her er det også mulighet å selge fordringer eller sende til innkasso.