Hvilken selskapsform er gunstigst? Vi har bred erfaring fra ulike typer selskap og bransjer. Enten du driver et selskap, eller har planer om å starte opp så kan vi hjelpe deg med:

  • Valg av selskapsform
  • Finansieringsmodeller
  • Budsjettering
  • Skatteplanlegging
  • Etablering av rutiner