I våre tjenester knyttet til regnskap inngår

  • tilrettelegging av bilag, kontroll og bokføring
  • avstemmingsarbeid
  • periodisk rapportering
  • innsending av offentlige oppgaver som merverdiavgiftsoppgaver, offentlige statistikker.
  • Vi flytter regnskap ut i skyen med 24sevenoffice.