Tjenester

Rådgivning

Hvilken selskapsform er gunstigst? Vi har bred erfaring fra ulike typer selskap og bransjer. Enten du driver et selskap, eller har planer om å starte opp så kan vi hjelpe deg med: Valg av selskapsform Finansieringsmodeller Budsjettering Skatteplanlegging Etablering av rutiner

read more
Etablering

Har du en gründer i magen? Hvis du har planer om å starte din egen virksomhet, men er usikker på hvordan så kan du kontakte oss for bistand til: Valg av selskapsform og eierstruktur Registrering av selskap i Brønnøysundregistrene/Skatteetaten Utarbeide vedtekter og protokoller

read more
Årsoppgjør

Vi utarbeider årsoppgjør og ligningspapir for våre kunder og har lang erfaring med dette. Her inngår: Utarbeidelse av årsregnskap Utarbeidelse av likningspapirer Bistand til styrets beretning, generalforsamlingsprotokoller Innsendelse til Brønnøysundregistrene og likningskontor Verdisettelse av lager, fordringer m Personlige gjennomganger

read more
Fakturering

I en virksomhet er det avgjørende å få inn penger og til riktig tid. Har du manglende kapasitet til å få faktureringen løpende utført? Vi kan utføre disse oppgavene for deg: Fakturering i henhold til grunnlag vi får fra deg Remittering Oppfølging av utestående fordringer med purring/renteberegning og inkasso Du kan også fakturere selv gjennom

read more
Lønn

Lønn kan være som en del av et regnskapsoppdrag eller et selvstendig oppdrag. Det er mye i forhold til lønn som er viktig, og med stadige endringer i regelverk er det krevende å ivareta nødvendig kompetanse selv. I lønnsarbeidet inngår: registrering av lønnsgrunnlag utkjøring av lønnsslipper banklister oppfølging av pålagte personforsikringer inn og utmelding av

read more
Regnskap

I våre tjenester knyttet til regnskap inngår tilrettelegging av bilag, kontroll og bokføring avstemmingsarbeid periodisk rapportering innsending av offentlige oppgaver som merverdiavgiftsoppgaver, offentlige statistikker. Vi flytter regnskap ut i skyen med 24sevenoffice.

read more