Hjelp! Jeg trenger et holdingselskap…

Eier du et selskap uten å ha en holdingstruktur? Har du akkurat funnet ut at du skal ha flere selskaper, eller gjøre andre endringer i selskapsstrukturen.

Det er gunstig å eie aksjer gjennom et holdingsselskap, blant annet på grunn av fritaksmetoden. Dette gjør at du ikke trenger å betale skatt ved gevinst på salg og kjøp av aksjer.

Men fortvil ikke, det finnes løsninger for deg som ikke har holdingsselskap enda. Vi kaller det for trekantfusjon. Vi skal prøve å beskrive i korte trekk hva dette er og hvordan en trekantfusjon gjøres.

1. Opprinnelig eiersituasjon med privat eie.
2. Aksjonær stifter nytt selskap
3. Det nye selskapet stifter en datter
4. Opprinnelig privateide selskap fusjonerer med datter. Personlig aksjonær mottar vederlagsaksjer i Nytt AS (konsernfusjon også kalt fordringsmodellen)

Ved salg av aksjer der du er personlig aksjonær vil dette utløse gevinstbeskatning for aksjonæren. I en slik ny konstellasjon vil ikke dette være et tema da det er holdingsselskapet som får gevinsten og som kan investere videre uten realisering.

Hva hvis det er flere personlige aksjonærer? Ingen problem det heller! Dette løses med å gjøre stegene ovenfor og så fusjonere holdingsselskapet etterpå.

Fordringsmodellen tilsier at det oppstår en gjeld av det overtakende selskap og tilsvarende fordring til mor. Selv om fusjonen er skattefri ved gjennomføring, vil realisasjonen av fordringen komme til beskatning. Ved eksempelvis gjeldskonvertering så kan dette bli et tema.

Ytterligere spørsmål rundt skatt og andre implikasjoner med å opprette en holdingsstruktur tar vi gjerne en diskusjon på. Ta kontakt med oss.

Tommy Pedersen
Salgs- og markedssjef | Eier | Partner
Iconomy AS