Husk aksjonærregisteroppgaven – frist 31. januar!

Lurer du på hvorfor myndighetene er så opptatt av dette i starten av hvert år?

Fra skatteetaten:
Aksjonærregisteroppgaven skal inneholde opplysninger som har betydning for skattleggingen av aksjonærene. Den danner grunnlag for “Aksjer og egenkapitalbevis” som sendes til aksjonærene for bruk i skattemeldingen.

Alle aksjeselskaper er forpliktet til å levere aksjonærregisteroppgaven til skatteetatens aksjonærregister en gang i året (minst). De endringene som er viktige er: Aksjekapital, overkurs, aksjeklasser, antall aksjer, utbytte og oversikt over aksjonærer.

Dersom selskapene blir for sen eller oppgaven ikke blir godkjent så innebærer dette blant annet at denne informasjonen ikke kommer med på skattemeldingen til hver av aksjonærene. Hver enkelt aksjonær må da sørge for at det blir rapportert riktig informasjon på egen melding.

For selskapet er det svært dyrt å “glemme” denne oppgaven. Tvangsmulkt kan ilegges ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger til Skatteetaten, eller dersom det er åpenbare feil i de opplysninger som gis. Pass på fristene og levér i tide. For nærmere informasjon se linken

Orker du ikke å tenke på dette, så fortvil ikke. Iconomy hjelper ditt selskap til en fast pris pr selskap. Ta kontakt for et tilbud. Lykke til med aksjonærregisteroppgaven!