fbpx

Egne regnskapsmedarbeidere? Hva bringer fremtiden?

Robotisering av regnskapsfunksjonen vil forandre regnskap slik vi kjenner det i dag. For regnskapskontorene så betyr det en effektivisering og ikke minst endring av arbeidsoppgaver. Der man tidligere gjorde regnskapet manuelt, så vil det nå bli behandlet automatisk, ergo mindre behov for menneskelig innblanding.

Hva med de som har egne inhouse regnskapsmedarbeidere da? Her vil vi naturligvis også se en endring. I Iconomy tror vi at flere vil kombinere bruk av regnskapsbyrå og gjør deler selv. Til bilagshåndtering og bokføring, så vil nok de fleste etterhvert sette dette bort til et byrå med robot. Videre så vil oppgavene til en inhouse regnskapsmedarbeider bli dreiet mot en mer controller/CFO retning.

Dette kan være en styrke for de fleste virksomheter da man ofte idag blir for manuelle i regnskapsfunksjonen. Man blir gode “punchere”, men ikke nødvendigvis får utnyttet det potensiale som ligger i det å ha dyktige regnskapsfolk i virksomheten.

Når vi nå i større grad kan samarbeide om oppgavene i skyen på tvers av intern regnskapsfunksjon og ekstern regnskapsfører, så vil det oppstå en helt annen dynamikk i arbeidet. Bedre rapportering, regnskap i sanntid, bedre styringsdata og mer kontroll på likviditet. Alt dette blir en styrke for virksomheten!Leave a Reply