fbpx

Reisetid er arbeidstid

Det slår EFTA fast i en ny uttalelse til høyesterett. Saken gjelder Torbjørn Thue som jobbet ved lensmannskontoret i Sogn og Fjordane. Saken gjelder kjøreavstanden mellom hans hjem og oppmøtestedene som kunne variere mellom en og tre timer. De fleste reisene ble godkjent av staten som reisetid, som berettiget den ansatte til avspasering eller betaling, men ikke som arbeidstid. Denne har nå blitt utfordret i rettsystemet og EFTA har gitt en klar vurdering at reisetid er arbeidstid i denne saken.

“I saken her fant EFTA-domstolen at arbeidstakeren, i løpet av den nødvendige reisetid, var forpliktet til å følge arbeidsgivers instrukser og dermed var til arbeidsgivers disposisjon.”

EFTA domstolen slår nå fast at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted.

Om reise er avslappende eller ikke, har ingen betydning. Så lenge reisen er nødvendig for oppdragets utførelse er den ansatte per definisjon på arbeid.

Den ansatte må være til disposisjon for arbeidsgiver, dog er dette et ganske vidt begrep. I dette tilfellet satt vedkommende i en uniformert politibil.Leave a Reply